contact@ergotherapiebvv.nl

06-12600165 | A. Bolder

06-53377283 | K. van Venrooij

Verwijzing en vergoeding

Ergotherapie wordt vergoed vanuit uw basisverzekering

Vergoeding vanuit basisverzekering

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle zorgverzekeraars. Dit betekent dat 10 uur ergotherapie per kalenderjaar vergoed wordt vanuit de basisverzekering.

}

Meer dan 10 uur nodig?

De meeste hulpvragen kunnen goed binnen 10 uur behandeld worden. Regelmatig worden er vanuit de aanvullende verzekering ook nog extra uren vergoed, zie uw polisvoorwaarden.

Ergotherapie is direct toegankelijk

Dit houdt in dat u zonder verwijzing van een arts naar de ergotherapeut kunt gaan. Bij voorkeur ontvangen wij wel een verwijzing van uw huisarts of specialist.

Voor verwijzers

Ergotherapie Bolder & Van Venrooij maakt gebruik van Zorgmail en van de Siilo App om vertrouwelijke gegevens uit te wisselen en te beschermen.