contact@ergotherapiebvv.nl

06-12600165 | A. Bolder

06-53377283 | K. van Venrooij

Ergotherapie bij geheugenproblemen en dementie

Ouder worden kan gepaard gaan met geheugenproblemen. Beginnende geheugenproblemen kunnen vaak zelf opgelost worden. Wanneer dit erger wordt, gaat niet alles meer vanzelf en kunnen er dagelijkse problemen ontstaan.

Bij dementie gaat het om meer problemen dan alleen vergeetachtigheid; personen kunnen minder initiatief tonen, minder interesses hebben, het denken wordt trager, het plannen en organiseren gaat lastiger en het oplossen van problemen lukt niet meer zonder hulp.

De onafhankelijkheid komt in het gedrang.

Ergotherapie richt zich op het weer mogelijk maken van dagelijkse activiteiten die voor u belangrijk zijn. De behandeling richt zich ook op hoe de mantelzorger u het beste kan helpen én zelf ontlast kan worden.

U kunt een ergotherapeut inschakelen wanneer u bijvoorbeeld merkt dat:
het maken en onthouden van afspraken niet meer goed lukt;
de werking van (nieuwe) apparaten in huis niet meer onthouden wordt;
de zelfverzorging minder nauwkeurig verloopt;
u de dag of datum niet meer weet;
u (steeds) minder initiatief neemt;
het bereiden van de maaltijden steeds moeizamer verloopt;
u moeite heeft met de volgorde van handelingen;
uw omgeving merkt dat uw gedrag verandert.

EDOMAH-richtlijn
De ergotherapiebehandeling wordt gegeven volgens de EDOMAH-richtlijn. EDOMAH staat voor Ergotherapie bij Ouderen met Dementie en hun Mantelzorgers Aan Huis. Onze ergotherapeuten zijn EDOMAH geschoold en lid van het EDOMAH-netwerk.

Hoe gaat de ergotherapeut te werk?
De ergotherapeut zal eerst de situatie goed moeten leren kennen. Hier komt aan bod wat u belangrijk vindt om te doen. We bespreken wat er anders gaat dan voorheen. En wat dat voor u betekent. Ook hebben we een gesprek met de mantelzorger. Samen stellen we de prioriteiten vast en bepalen we het verdere verloop van de behandeling.

Ergotherapie bij Parkinson en Parkinsonisme

Klachten als vermoeidheid, tremor, freezing en balansvermindering, maar ook cognitieve en geheugenklachten hebben een grote impact op het dagelijks leven.

Als gevolg van Parkinson kunnen kleine dagelijkse handelingen een obstakel vormen: opstaan vanuit de stoel en omdraaien in bed gaan moeilijk, uw hemd dichtknopen duurt lang, tegen de tijd dat u uw eten in stukjes hebt gesneden is het eten koud, u kunt uw eigen handschrift steeds slechter lezen…. Als het dagelijks functioneren echt te moeilijk wordt, helpt een ergotherapeut u weer op weg. Zoeken naar de juiste balans

De ergotherapeutische behandeling bij cliënten met Parkinson kan bestaan uit:
stimuleren en behoud van zelfstandigheid;
optimaliseren van dagstructuur en dagbesteding;
verminderen van stress en tijdsdruk;
omgaan met vermoeidheid;
onderhouden van motorische vaardigheden van de arm en hand, zoals schrijven, typen maar ook eten,          fietsen of scootmobiel rijden, enzovoort;
met gerichte aandacht leren handelen;
➛ toepassen van cognitieve bewegingsstrategieën en stapsgewijs handelen;
omgaan met freezing;
➛ optimaliseren van de fysieke omgeving: kleine of grotere hulpmiddelen;
➛ adviseren en begeleiden van mantelzorgers.

ParkinsonNet
Bij de behandeling van Parkinson zijn meerdere zorgverleners betrokken. De onderlinge afstemming van de zorg vinden wij heel erg belangrijk. Ergotherapeut Karen van Venrooij is aangesloten bij ParkinsonNet.
ParkinsonNet staat voor een netwerk van verschillende zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson en heeft als doel om mensen met Parkinson de best mogelijke zorg geven.

Ergotherapie en oncologie

Wanneer u de diagnose kanker krijgt, staat uw hele leven in één keer op z’n kop. U moet de dagen anders gaan indelen dan u gewend was en de dingen die u voorheen gemakkelijk deed, worden nu opeens een hele grote opgave. U kampt met klachten die het gevolg kunnen zijn van de ziekte of van de behandeling daarvan, denk aan pijn en vermoeidheid, cognitieve problemen en verminderde mobiliteit.

Een praktische aanpak, toegespitst op uw situatie
Ergotherapie kan voor u en voor uw naasten veel betekenen, in elke fase van het ziekteproces. In bepaalde situaties zijn concrete oplossingen mogelijk, op andere momenten gaat het vooral om het draaglijker maken van de ziekte. Doel van de ergotherapie is dat u zo zelfstandig, comfortabel en tevreden mogelijk de dag doorkomt.

Aandachtsgebieden binnen de ergotherapeutische behandeling zijn:
omgaan met vermoeidheid → balans in belasting en belastbaarheid: samen kijken we welke keuzes u kunt maken in de dagstructuur en activiteiten;
omgaan met cognitieve problemen, zoals problemen met concentratie en aandacht;
optimaliseren van comfort (ook in de laatste levensfase);
adviseren en begeleiding van mantelzorgers en professionele verzorgers;
adviseren en regelen van aanpassingen, voorzieningen en hulpmiddelen;

Ergotherapie bij Multiple Sclerose (MS)

MS is een ingrijpende aandoening. De klachten als gevolg van deze ziekte zijn zeer divers. Bij MS is er vaak sprake van zowel lichamelijke problemen als cognitieve problemen. MS heeft een groot effect op het dagelijks leven van de persoon zelf en zijn of haar omgeving.

Gebruik maken van mogelijkheden die er wél zijn
Het doel van de ergotherapeut is om uw zelfstandigheid en kwaliteit van leven zo groot mogelijk te maken. De kracht van ergotherapie is het leren slim gebruik te maken van mogelijkheden die er nog wél zijn.

Omdat de klachten bij MS erg gevarieerd zijn, is ook de behandeling van de ergotherapeut bij iedereen anders. Zo kan de ergotherapeut begeleiden bij het opnieuw of op een andere manier leren verrichten van alledaagse handelingen. Hierbij speelt het vinden van een balans tussen belasting en belastbaarheid vaak een grote rol. Maar ook het adviseren en ondersteunen bij de aanvraag van hulpmiddelen, voorzieningen en woningaanpassingen behoort tot het werk van de ergotherapeut.

De rol van partner, kinderen en professionele verzorger
De ergotherapeut hecht veel waarde aan de rol van de omgeving (partner, kinderen en professionele verzorger). Ook zij moeten leren omgaan met de gevolgen van MS. Daarom worden ze vaak bij de behandeling betrokken. Dit komt de totale zorg ten goede.

Ergotherapie is niet alleen zinvol bij ernstige klachten. Juist het tijdig inschakelen van een ergotherapeut kan mensen veel opleveren.

Ergotherapie Bolder & van Venrooij is aangesloten bij het MS Netwerk Groot Amsterdam.

Ergotherapie en valpreventie

Vaak wordt vallen gezien als iets wat nu eenmaal hoort bij het ouder worden. Maar vallen heeft grote consequenties en vallen is een veel voorkomend probleem. Veel ouderen zijn bang om te vallen waardoor ze bepaalde activiteiten liever mijden, zoals:  boodschappen doen, bij iemand op de koffie gaan, koken of huishoudelijke taken uitvoeren. Door minder actief te zijn vermindert de mobiliteit en conditie waardoor de kans op vallen toeneemt.

Angst om te vallen verminderen
De ergotherapiebehandeling bij valpreventie richt zich niet alleen op het voorkomen van een valpartij, maar ook op het verminderen van angst om te vallen. In beweging blijven is het devies als het gaat om valpreventie bij ouderen.

Samen met u!
De ergotherapeut kijkt samen met u naar risico’s tijdens het handelen of risico’s in uw omgeving. De ergotherapeut bespreekt met u, en eventueel met uw mantelzorger, welke risico’s er zijn en we zoeken altijd samen met u naar oplossingen. Waarbij u zelf natuurlijk de beslissende persoon bent. We komen altijd bij u thuis. Want alleen al in huis kunnen veel maatregelen worden getroffen om valpartijen te voorkomen.

Laat je niet vallen
Onze ergotherapeuten werken aan de hand van een gestandaardiseerde valpreventierichtlijn en zijn binnen Amsterdam onderdeel van het multidisciplinaire netwerk valpreventie Laat je niet vallen.

Ergotherapie in de palliatieve fase

Wanneer u palliatieve zorg nodig heeft, is deze gericht op de best mogelijke kwaliteit van de laatste periode in uw leven. Ergotherapie kan worden ingezet om u een zo comfortabel en optimaal mogelijk leven te bieden. Er is aandacht voor het welbevinden van u en uw naasten.

In de laatste levensfase is comfort een sleutelbegrip
Pijn en ongemak, zoals decubitus (doorligplekken) moeten als dat kan voorkomen worden. Een ergotherapeut kan hierbij adviseren over de meest comfortabele lighouding of zithouding.

Kwaliteit van leven zo groot mogelijk houden
We kijken niet alleen naar het inzetten en het gebruik van hulpmiddelen, maar ook naar de zorg die rondom u geregeld is. Samen met de mantelzorgers en professionele verzorgers kijken wij hoe ze u zoveel mogelijk comfort kunnen bieden en uw kwaliteit van leven zo groot mogelijk kunnen houden. Ook kijken we samen met u hoe u de voor u nog belangrijke dingen op een zo prettig en optimaal mogelijke manier kunt blijven doen.

Ergotherapie voor mantelzorgers

Wanneer u onbetaald en langdurig voor een persoon uit uw omgeving zorgt, bent u een mantelzorger.

Een goede balans
De zorg voor een ander kan veel van u vragen, zowel lichamelijk als geestelijk. Het is belangrijk om als mantelzorger een goede balans te vinden in uw eigen leven en uw zorgende rol. Daarnaast is het van belang de zorg op de voor u minst belastende manier te bieden én de zelfstandigheid van degene waarvoor u zorgt positief te beïnvloeden. De ergotherapeut kan daarbij helpen.

Aandacht voor het verdelen van taken
De ergotherapeut kan de mantelzorger adviseren en ondersteunen bij:
voorkomen van overbelasting;
geven van ergonomische instructie, bijvoorbeeld over uw lichaamshouding bij het ondersteunen en tillen van  uw naaste;
op een andere manier leren uitvoeren van activiteiten;
advies en aanvragen van woningaanpassingen en hulpmiddelen;
advies over het inzetten van professionele hulpverlening;
gebruik van eventuele hulpmiddelen en het opnieuw inrichten of aanpassen van de woonomgeving;
voorlichting over het ziektebeeld (psycho-educatie);
vinden van een goede balans in uw eigen leven en uw zorgende rol.

Ergotherapie bij reumatische aandoeningen

Reuma is een verzamelnaam van wel meer dan 100 verschillende soorten aandoeningen van het bewegingsapparaat.

Wat is reuma?
Bij een reumatische aandoening is sprake van een ontstekingsachtige reactie van het bewegingsapparaat en de omliggende weefsels en structuren. De gewrichten zijn beschadigd of ontstoken. Bij gewrichtsontsteking kunnen de banden rondom het gewricht uitrekken, waardoor ook de stabiliteit van het gewricht afneemt. Pijn en vermoeidheid kunnen uw alledaagse leven verstoren.

Kloof tussen wat u wilt en wat u kunt
Bij klachten als pijn, stijfheid en vermoeidheid ontstaat ook vaak een kloof tussen wat u wilt of moet doen (belasting) en wat u kunt doen (belastbaarheid). Samen met de ergotherapeut onderzoekt u de mogelijkheden om hierin een acceptabel evenwicht te vinden. De uitgangspunten daarbij zijn dat uw gewrichten zo min mogelijk worden belast om verdere beschadiging van gewrichten te beperken en dat uw pijnklachten afnemen.

Omgaan met vermoeidheid
Ook kan het zijn dat de vermoeidheid erg op de voorgrond staat. Dan kijkt de ergotherapeut samen met u, hoe u uw belasting en belastbaarheid over de dag en over de week beter in balans kunt krijgen. In sommige gevallen adviseren wij hulpmiddelen of voorzieningen om het dagelijks leven te vergemakkelijken.

Ergotherapie bij
revalidatie na operatie

Als gevolg van een operatie kunnen bepaalde lichaamsfuncties (tijdelijk) niet meer werken zoals voorheen. Hierdoor kunt u beperkingen ervaren in allerlei dagelijkse activiteiten, zoals het aantrekken van uw broek en sokken en het in- en uit bed komen.

Dagelijkse activiteiten vergemakkelijken
Soms moet u dingen anders leren doen dan u gewend was. In dat geval laat de ergotherapeut u inzien hoe u bepaalde handelingen op een andere manier kunt uitvoeren en zich eigen kan maken. Ook leert u eventueel om te gaan met hulpmiddelen en krijgt u advies over (tijdelijke) aanpassingen in uw huis die de dagelijkse activiteiten vergemakkelijken.

In het revalidatietraject werken we nauw samen met andere behandelaren waaronder uw fysiotherapeut. Dit gebeurt altijd in overleg met u.

Adviseren woningaanpassingen, voorzieningen en hulpmiddelen

Langer thuis wonen is de huidige tendens. Er wordt gekeken hoe mensen op eigen kracht zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in de eigen woonomgeving.

Praktisch ongemak verkleinen
Maar door ziekte, ouderdom of beperkingen is dit soms moeilijk. U kunt bijvoorbeeld niet meer traplopen, u heeft moeite met het opstaan vanaf het toilet of uit bed, u kunt niet meer langere stukken buiten lopen of er is een groot risico op vallen.

Er is vaak meer mogelijk dan u denkt
Uw specifieke situatie en behoeften staan centraal en wij kijken welke voorzieningen, hulpmiddelen en woningaanpassingen daarbij passen. Wij zijn goed op de hoogte of en waar de voorzieningen voor vergoeding in aanmerking komen. De ergotherapeuten zullen u zo veel mogelijk ondersteunen bij een aanvraagprocedure. En daarna helpen wij u bij het leren omgaan met uw nieuwe aanpassing of voorziening.